Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron

Nådde förstaplatsen på Adlibris första veckan! – Nu även på engelska

Det är en bok om hjärnan och samtiden, men också om vad som ger oss framgång och välbefinnande. Det handlar om kopplingen mellan vår 40 000-åriga hjärna och hur vi tänker, känner och agerar på 2020-talet. Under ett sekel lämnade vi vår historia av brist på socker, information och kontakter och trädde in i en tillvaro med överflöd av samma tillgångar.

Vi har nu möjlighet att stäva efter att må bra, men begränsas av en hjärna som är fokuserad på att överleva. Samtidigt tycks inte vägen till välbefinnande vara att undvika obehag, även om det aldrig har varit lättare än i dag. Åtminstone tillfälligt. När vi förstår varför vi känner och tänker som vi gör, så kan vi välja att känna och tänka annorlunda. Det påverkar hjärnan och vi ökar vårt självledarskap, förbättrar vår kommunikation, bygger förtroendefulla relationer och stärker vårt välbefinnande.

Denna bok ger ett perspektiv på varför vi agerar som vi gör på arbetet och privat. Boken behandlar också om vad vi kan göra för att ta vara på möjligheterna i vår tid med den föränderliga, men också föråldrade hjärna, som formar oss.

Böcker om lärande och motivation

Anna Tebelius Bodin skriver böcker om hur vi lär och hittar motivation. Böckerna riktar sig till den som själv lär, så väl som till den som undervisar. Böckerna kan köpas på Bokus och Läromedia.

Vad varje pedagog bör veta – om hjärnan, inlärning och motivation

Den mest efterfrågande fortbildningen – nu nedskriven!

Den nedskrivna versionen av Anna Tebelius Bodins mest efterfrågade fortbildning. Det handlar om vår fyrtiotusenåriga hjärna och kommunikationen mellan den som leder lärande och den som lär. Idéerna sträcker sig från minne, hormoner och stresshantering till bemötande, motivationsfaktorer och detaljerna som gör skillnad.

Lär dig mer på kortare tid - Av Anna Tebelius Bodin

Lär dig mer på kortare tid

1:a tryckningen slut på 3 månader!

En liten bok på 45 sidor som riktar sig till alla som vill förbättra sitt fokus och sin inlärning. Innehåller textmall, lässtrategier, planeringsverktyg, enkla anteckningstips och hur man behåller den viktiga förmågan att tänka under stress. Varje kapitel betonar vikten av att tänka för att kunna minnas.

Tänk - studiestrategier för gymnasiet

Tänk – studiestrategier för gymnasiet

Nu såld i över 11.000 exemplar!

I Tänk – studiestrategier för gymnasiet finns metoder och tankesätt som gör det både lättare och roligare att: sätta upp målsättningar, använda tiden effektivt, läsa med förståelse, skriva strukturerat, minnas effektivt och nå önskade resultat. Det är Annas första bok, såld i 11.000 ex, som nu getts ut i en efterfrågad ny upplaga. Boken används av skolor tillsammans med tillhörande lärarmanual, eller av enskilda privatpersoner. 113 sidor. Kontakta Anna om du är intresserad av lärarmaterialet.

Nu över 800 föreläsningar och 91% återkommande kunder