Vi kommer att göra vad vi behöver för att få våra substanser

Oxytocin får vi av att bli berörda, ”bonda” och bry oss. I brist på det kan vi istället dra på oss ”offerkoftan”, gråta eller undanhålla andra det som vi anser vara vårt. Oxytocin känns som trygghet.

Dopamin får vi genom att känna förväntan inför något eller uppleva oss vara i utveckling. I brist på det kan vi istället trycka i oss socker, stimulera oss med flera mediakanaler samtidigt eller ge efter för beroenden.
Dopamin känns som stimulans.

Serotonin får vi genom att känna oss bekräftade och sedda. I brist på det kan vi istället trycka ner andra eller falla för grupptryck, som får oss att göra vad vi inte vill stå för själva.
Serotonin känns som mod.

Kortisol får vi av att känna oss stressade och otillräckliga. I brist på faktiska problem kan vi istället bli missunnsamma, känna bitterhet och avundsjuka gentemot andra. Kortisol känns som obehag.

Obehaget av kortisol kommer att göra strävan efter de andra substanserna mer akut. Det ökar risken att vi väljer de sämre vägarna att få upp nivån av oxytocin, dopamin och serotonin. Gå in för att aktivt minska på kortisolet om du vill göra klokare val för välbefinnandet!