Aktuella utbildningar

Självledarskap utifrån hjärnan – från vetenskap till praktik

Varmt välkommen till en unik endagskurs i självledarskap 22 april, 2020 i Stockholm

Platsen är Norrbysalen på Ersta konferens i Stockholm
Tiden är kl 8:30-17:00, 22 april 2020

Målgruppen är alla som vill bli bättre på att förstå sig själva och sin omgivning, utifrån vad vetenskapen ger oss för insikter om hjärnan. Med ökad förståelse kommer ökade möjligheter att själv påverka effekterna av sin kommunikation och självreflektion.  Kursdagen kommer att handla om vad var och en av oss kan göra för att få önskade resultat för oss själva och i samarbete med andra. Det läggs störst vikt vid kommunikationen och hur de egna beteendet påverkar hjärnan. Arbetet kommer att vara interaktivt, varvat med vetenskaplig teori om hjärnans förutsättningar.

Kursens innehåll

Vi kommer att gå in på psykologin bakom den egna kommunikationen. Vi kommer att granska de största hindren för personlig utveckling; bristande kunskaper och rädslor. Det blir övningar för reflektion och övningar med hands-on-metoder. Vissa moment är känslomässigt utmanande, medan andra moment kan upplevas befriande klargörande. Vi berör de dagliga samtalen, den inre dialogen, de avgörande detaljerna i tillvaron, symbolvärdena, möjliga inre konflikter, ambitionen att nå fram och hur vi upptäcker och river hindren för utveckling.

Ur hjärnans perspektiv handlar det om vilka signalsubstanser och hormoner som utsöndras i givna situationer och vad det får för konsekvenser. Hur smittar vi varandra med kroppshållning, ögonkontakt och fokus? Hur begränsas hjärnans biologi av känslan av otillräcklighet och hur påverkas vi neurologiskt  av att välja tankar? Forskningen har kommit långt sedan myterna från 80- och 90-talet. Vi kommer inte att diskutera höger och vänster hjärnhalva, vi  kommer inte att ”krypa på golvet”, kategorisera olika typer av människor eller forma in oss i någon 4-fältsmodell. Vi kommer att utgå från de deltagare som deltar på kursen och fördjupa oss i psykologin bakom hur var och en kan öka sin medvetenhet. Vi kommer att besvara frågan om hur vi praktiskt lyfter självledarskapet till nästa nivå med fördjupad kunskap om hjärnan.

Kursledaren

Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare och författare. Hon gör komplexa teorier om hjärnan till praktisk hjälp i vardagen. Anna har assisterat forskning under sin Masterutbildning i psykologi vid Harvard University. Hon har sedan gett över 800 föreläsningar och utbildningar i Sverige och utomlands under 15 år. Hennes framträdanden är lika kända för sitt intresseväckande innehåll som för hennes pedagogiska sätt att beröra deltagarna. 2018 nominerades Anna till Stora talarpriset och inkluderades också i Eventeffekts lista över Sveriges mest populära talare både 2018 och 2019.

Anmälan till kursen

Pris: 5.900kr+moms
Det ingår morgonkaffe och smörgås, lunch och eftermiddagsfika, allt nödvändigt material och uppföljning.

OBS! Begränsat antal platser!
Anmälan sker genom ett email till anna@hjarnautbildning.se med följande uppgifter:
• För- och efternamn
• Email
• Telefonnummer
• Företag
• Befattning
• Fullständig faktureringsadress
• Eventuella kostavvikelser
• Eventuella frågor

Efter mottagen anmälan till kursen skickas en bekräftelse och faktura (via email). Efter mottagen betalning är anmälan bindande. Det är dock möjligt att överlåta sin plats till någon annan.

Har du frågor är du också varm välkommen att höra av dig via email till anna@hjarnautbildning.se

Att leda med hjärnan i vardagen
– från vetenskap till praktik

Varmt välkommen till en unik endagskurs i ledarskap 9 mars 2020 i Stockholm

Platsen är Norrbysalen på Ersta konferens i Stockholm
Tiden är kl 8:30-17:00, 9 mars 2020 (uppföljning i april)

Målgruppen är alla som har ett personalansvar i sitt arbete, vilket både är ett krav för deltagande och en viktig förutsättning för arbetet under dagen. Kursdagen kommer att handla om det operativa ledarskapet med individfokus. Det läggs störst vikt vid kommunikationen och hur bemötandet påverkar hjärnan. Arbetet kommer att vara interaktivt, varvat med vetenskaplig teori om hjärnans förutsättningar.

Kursens innehåll

Vi kommer att gå in på psykologin bakom den egna kommunikationen. Vi kommer att granska de största hindren för utveckling som ledare; bristande kunskaper och rädslor. Det blir övningar för reflektion och övningar med hands-on-metoder för att stärkas i rollen som ledare. Vissa moment är känslomässigt utmanande, medan andra moment kan upplevas befriande klargörande. Vi berör de dagliga samtalet, de avgörande detaljerna i verksamheten, symbolvärdena, det ojämlika mötet, ambitionen att nå fram och hur vi upptäcker och river hindren för utveckling.

Ur hjärnans perspektiv handlar det om vilka signalsubstanser och hormoner som utsöndras i givna situationer och vad det får för konsekvenser. Hur smittar vi varandra med kroppshållning, ögonkontakt och fokus? Hur begränsas hjärnans biologi av känslan av otillräcklighet och hur påverkas vi neurologiskt  av att byta perspektiv? Forskningen har kommit långt sedan myterna från 80- och 90-talet. Vi kommer inte att diskutera höger och vänster hjärnhalva, vi  kommer inte att ”krypa på golvet”, kategorisera olika typer av ledare eller forma  in ledarskapet i någon 4-fältsmodell. Vi kommer att utgå från de ledare som deltar på kursen och fördjupa oss i psykologin bakom hur var och en kan leda sig själv och andra med en ökad medvetenhet. Vi kommer att besvara frågan om hur vi praktiskt lyfter det dagliga ledarskapet till nästa nivå med fördjupad kunskap om hjärnan.

Kursledaren

Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare och författare. Hon gör komplexa teorier om hjärnan till praktisk hjälp i vardagen. Anna har assisterat forskning under sin Masterutbildning i psykologi vid Harvard University. Hon har sedan gett över 800 föreläsningar och utbildningar i Sverige och utomlands under 15 år. Hennes framträdanden är lika kända för sitt intresseväckande innehåll som för hennes pedagogiska sätt att beröra deltagarna. 2018 nominerades Anna till Stora talarpriset och inkluderades också i Eventeffekts lista över Sveriges mest populära talare både 2018 och 2019.

DENNA KURS ÄR NU FULLBOKAD!
Kontakta Anna om du är intresserad av senare tillfällen >>

Anmälan till kursen

Pris: 5.900kr+moms
Det ingår morgonkaffe och smörgås, lunch och eftermiddagsfika, allt nödvändigt material och uppföljning.

OBS! Endast 16 platser!
Anmälan sker genom ett email till anna@hjarnautbildning.se med följande uppgifter:
• För- och efternamn
• Email
• Telefonnummer
• Företag
• Befattning
• Fullständig faktureringsadress
• Eventuella kostavvikelser
• Eventuella frågor

Efter mottagen anmälan till kursen skickas en bekräftelse och faktura. Efter mottagen betalning är anmälan bindande. Det är dock möjligt att överlåta sin plats till någon annan med professionell ledarroll.

Har du frågor är du också varm välkommen att höra av dig via email till anna@hjarnautbildning.se

Pedagogik på hjärnans villkor - Göteborg, 1 april

Läs mer >>

Tidigare kunder