Aktuella utbildningar

Självledarskap och emotionell utveckling

I kurserna om Självledarskap och emotionell utveckling tittar vi på hur vi formar vår uppfattning om oss själva och tillvaron genom våra tankar och känslor. Vi går igenom mönster av emotioner och hur de triggas i hjärnan. Medvetenheten om våra inre processer används sedan för att bidra till insikter om våra egna beteenden. Genom att få perspektiv på sig själv ökar vi även förståelsen för andra. En kväll – en kurs!

Den här kursen har nu omarbetats och kommer ligga helt digitalt i den kommande Akademi Hjärna som lanseras sommaren 2021!

Lärande och professionell utveckling

I kurserna om Lärande och professionell utveckling fördjupar vi oss hur hjärnan tar till sig information. Vi tittar på vad som krävs för att bygga kunskap och utveckla kompetens. Vi vänder också på perspektivet för att titta på hur vi kan kommunicera och utforma våra budskap på ett sätt som möter hjärnans förutsättningar att lära och engageras. Vi går igenom flera aspekter av motivation och vad som krävs för att vilja utvecklas. En kväll – en kurs!

Den här kursen har nu omarbetats och kommer ligga helt digitalt i den kommande Akademi Hjärna som lanseras sommaren 2021!

Självledarskap utifrån hjärnan – från vetenskap till praktik

Kursen ges i samarbete med Mgruppen. Nästa tillfälle är 2 halvdagar online i september 2021 Läs mer>>

 

Stärk ditt mentala immunförsvar – med insikter om hjärnan

Inspirerande föredrag via Zoom för hemma-arbetande medarbetare. Sitter du hemma och arbetar? Känner du dig påverkad av konstanta nyheter om Covid-19? Har du svårt att upprätthålla motivationen? Blir du lätt distraherad och har svårt att fokusera? Det sitter i hjärnan.

Det handlar om vilka kemiska påslag som triggas i dig och vad det får för konsekvenser. Det handlar om känslor och tankar, vilket påverkar vad du väljer att göra. Genom att förstå din hjärna kan du bättre förstå dig själv. Du stärker din impulskontroll och ökar ditt välbefinnande.

Detta föredrag på 30-60 min ges digitalt via Zoom och kan beställas av en arbetsplats för att sedan bjuda in önskat antal medarbetare.

Bokningsbara föreläsningar

Inspelad föreläsning

Tidigare kunder