Språklekar i förskolan

Har du tagit del av min föreläsning om språkutveckling i förskolan? Då har du också fått tips om ett häfte (med några språklekar) som skulle finnas tillgängligt att ladda ner från bloggen och därför hamnade du här!

Tack för att du visar intresse för språklekar. Materialet är bara en inspiration för dig att sätta igång tankar och engagemang. Sedan är det förstås upp till dig att fortsätta utveckla lekarna tillsammans med barnen.

Kom ihåg att det är bättre att göra kortare lekar dagligen, än att hitta på stora pretentiösa projekt mer sällan. Ibland räcker det att bara be barnen ta med ett föremål hemifrån och redovisa inför gruppen hur föremålet används. Kanske tar de med en vitlökspress, ett vattenpass eller en byxgalge…

Kom också ihåg att lekarna ska bidra med NYA ord och betydelser för barnen. Ta hjälp av gruppen för att sprida kunskaper barnen emellan. De första lekarna är för de minsta barnen och fokuserar på att uppmärksamma ljud, sedan ökar svårighetsgraden med barnens ålder och går över i att uppmärksamma språkljud, sedan stavelser och ord och sist den skriftliga representationen av språk.

OBS! En 4-åring bör kunna rimma, annars är det en varningsklocka inför den framtida läsinlärningen.

Du hittar materialet via länken nedan. Det är bara att printa ut och sprida.

Språklekar i förskolan

Är du nyfiken på mer om de andra bitarna av föreläsningen som handlade om hjärnan? Då kan du läsa mer i min nya bok: ”Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation”. Boken sägs ta max en timme att läsa, men är fylld med en massa praktiska tillämpningar av de nya insikter vi fått om hjärnan. Boken finns på Adlibris, Bokus, Läromedia etc. Läs mer om min verksamhet på www.annatebeliusbodin.se

Vill du ha ytterligare tips och idéer så vill jag uppmuntra dig att följa mig på Facebook där jag lägger ut nya saker regelbundet: www.facebook.com/hjarnautbildning

Jag önskar dig all lycka till med ditt livsavgörande arbete med barnen!