Fortbildning om hjärnan, inlärning och motivation

Anna arbetar för att ge lärare fördjupade kunskaper om hjärnan, inlärning och motivation. Hon föreläser även om språkutveckling för personal och föräldrar i förskolan – därför att det är där allt börjar. Även inkluderad undervisning är ett av Annas fokusområden.

Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation (del 1)

Klart den bästa och mest givande föreläsning jag varit på, tror att det blir väldigt svårt att toppa detta!

Robert Sirous, lärare, Huddinge

Vill du stärka din och dina kollegors förståelse för hur inlärning fungerar och hur insikterna kan berika er undervisning? Vill du få konkreta tips för hur ni kan stimulera elevernas studiemotivation, och öka måluppfyllelsen? Fortbildningen handlar om hur hjärnan bearbetar information och vad det innebär konkret för pedagogiken och möjligheten att lära. Det handlar om koncentration, uppmärksamhet och minne, liksom hormoner och stresshantering. Det handlar också om hur du som lärare presenterar genomgångar och instruktioner. Tempot är högt och det utlovas många aha-upplevelser under den interaktiva föreläsningen. Rekommenderad längd är en halv- eller heldag på den egna skolan.

Vad MER varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation (del 2)

Har du och dina kollegor redan tagit del av fortbildningen: “Vad varje pedagog bör veta”, men vill ha mer? Nu kommer den efterfrågade fortsättningen. Här antar vi ett djupare perspektiv på hormonerna och hur den psykiska hälsan påverkar hjärnan och förmågan att lära  Det blir också ett tydligare fokus på den analoga hjärnan i den digitala tillvaron. Tempot är lika högt som tidigare och även här utlovas det många nya aha-upplevelser under den interaktiva föreläsningen. Rekommenderad längd är en halv- eller heldag på den egna skolan.

Att utveckla språket i förskolan

Det är sällan man får med sig så här mycket konkret från en fortbildning.

Förskolepedagog på Andante i Solna

Arbetar du i förskolan och vill ha konkreta strategier för att stärka barnens språkutveckling? Vill du och dina kollegor ha inspiration att arbeta dagligen med språklekar och samtidigt ta del av vetenskapen bakom hur barnen lär och bearbetar ny information? Rekommenderat upplägg är två halvdagar med ca 6 veckor emellan på er egen förskola.

Att göra det möjligt för alla elever att lära

Tidigare hade jag så svårt för hela begreppet inkludering. Jag var liksom låst, men nu tycker jag att det känns så inspirerande att få arbeta så här.

Deltagare och speciallärare i Täby

Vill du utveckla din pedagogik för att nå en större spridning av elever? Vill du och dina kollegor integrera specialpedagogiken i det ordinarie klassrummet och skapa en inkluderande miljö som forskning visat gynnar alla elever? Ta del av filosofin bakom det inkluderande klassrummet såväl som konkret pedagogik för vardagen. Välj mellan en halv- och heldag på den egna skolan.

Nu över 400 föreläsningar och 92% återkommande kunder