Fortbildning om hjärnan, inlärning och motivation

Anna drivs av att ge lärare fördjupade kunskaper om hjärnan, inlärning och motivation. Hon föreläser även om språkutveckling för personal och föräldrar i förskolan – därför att det är där allt börjar. Även psykisk hälsa och välbefinnande i den digitala tillvaron är ett av Annas fokusområden.

Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation (del 1)

Klart den bästa och mest givande föreläsning jag varit på, tror att det blir väldigt svårt att toppa detta!

Robert Sirous, lärare, Huddinge

Vill du stärka din och dina kollegors förståelse för hur inlärning fungerar och hur insikterna kan berika er undervisning? Vill du få konkreta tips för hur ni kan stimulera elevernas studiemotivation, och öka måluppfyllelsen? Fortbildningen handlar om hur hjärnan bearbetar information och vad det innebär konkret för pedagogiken och möjligheten att lära. Det handlar om koncentration, uppmärksamhet och minne, liksom hormoner och stresshantering. Det handlar också om hur du som lärare presenterar genomgångar och instruktioner. Tempot är högt och det utlovas många aha-upplevelser under den interaktiva föreläsningen. Rekommenderad längd är en halv- eller heldag på den egna skolan.

Vad MER varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation (del 2)

Har du och dina kollegor redan tagit del av fortbildningen: “Vad varje pedagog bör veta”, men vill ha mer? Nu kommer den efterfrågade fortsättningen. Här antar vi ett djupare perspektiv på hormonerna och hur den psykiska hälsan påverkar hjärnan och förmågan att lära  Det blir också ett tydligare fokus på den analoga hjärnan i den digitala tillvaron. Tempot är lika högt som tidigare och även här utlovas det många nya aha-upplevelser under den interaktiva föreläsningen. Rekommenderad längd är en halv- eller heldag på den egna skolan.

Att utveckla språket i förskolan

Det är sällan man får med sig så här mycket konkret från en fortbildning.

Förskolepedagog på Andante i Solna

Arbetar du i förskolan och vill ha konkreta strategier för att stärka barnens språkutveckling? Vill du och dina kollegor ha inspiration att arbeta dagligen med språklekar och samtidigt ta del av vetenskapen bakom hur barnen lär och bearbetar ny information? Rekommenderat upplägg är två halvdagar med ca 6 veckor emellan på er egen förskola.

Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron

Fortbildningen handlar om vår 40.000-åriga hjärna som är formad att hantera brist, men omges nu sedan ca 10 år av en miljö av överflöd. Det handlar om de konflikter som uppstår mellan hjärnans olika målstyrda- respektive distraktionsstyrda system. Det är konflikter som försvåras av nutidens ständiga tillgång på socker, kontakter och information. Vad händer med hjärnans motståndskraft och återhämtningsförmåga när de känslomässiga kickarna avlöser varandra? Vad blir konsekvenserna för den psykiska hälsan och hjärnans målstyrning? Det blir en beskrivning av problematiken och en mängd vardagliga åtgärder för att stärka hjärnans målstyrning och den psykiska hälsan.

Innehållet väcker både tankar och känslor och skapar engagemang.

Nu över 800 föreläsningar och 91% återkommande kunder