Min bok Vad varje pedagog bör veta – om hjärnan, inlärning och motivation är resultatet av många års intresse för psykologin bakom hur vi lär. Innehållet bygger på mina erfarenheter från skola och företagsutbildning, teoretiska studier och samtal med 100-tals andra pedagoger. På Harvard under utbildningen Mind, Brain, and Educaton, fick jag med mig grunderna för att kunna göra analyser och urval av den forskning som framför allt kommit under 2000-talet. Däremot är det ute i den reella vardagen som jag tycker forskningsteorierna blivit intressanta. Jag har därför sedan examen från Harvard valt att fortsätta studera på egen hand under tiden som aktiv pedagog och föreläsare. Boken är alltså ingen forskningssammanfattning, utan en nedskriven fortbildning för pedagoger, som är tänkt att inspirera med insikter, verktyg och energi att växa som pedagog.

Neurologi och pedagogik

Det är lockande att dra slutsatser direkt ur neurologin till pedagogiken, men jag anser att det är en undervärdering av båda ämnesområden. Många faktorer bidrar till att göra möten mellan människor komplexa och ännu mer komplext blir det om mötet ska leda till lärande. De största variablerna ligger i att hjärnan är plastisk (föränderlig) och att arvet formar mycket av miljön som i sin tur påverkar arvet tillbaka. Därför är neurologin en länge underskattad tillgång för att förstå inlärning, men pedagogik bör aldrig bli en medicinsk vetenskap.

Inspiratörer och pedagogiska förebilder

De teorier som anges i boken kommer ur otaliga källor och informationsmaterial. Många idéer är inte längre bara teorier, utan etablerade sanningar i den bemärkelsen att de inte längre debatteras. Några pedagoger har varit särskilt tongivande för min pedagogiska grundsyn. De är Prof. Dylan Wiliam, Prof. David Rose (Project Zero, Harvard University), Prof. Carol Dweck, Dr. John Medina, Simon Sinek och Dr. Daniel Kahneman. Inom svensk forskning är Prof. Torkel Klingberg på KI en stor inspiration. En av mina främsta svenska förebilder är David JP Philips, både som talare och pedagogisk inspiration för kopplingen mellan hormoner och känslomässig beröring.

Rekommenderad läsning:

Dweck, Carol, Mindset

Johansson, Matina  Hormonbibeln

Kahneman, Daniel, Tänka snabbt och långsamt

Levitin, Daniel J, The Organized Mind

Sinek, Simon, Start with Why

Wiliam, Dylan, Handbok i formativ bedömning

 

Listan kommer att fyllas på efter hand…

Kontakt

Vill ni ha en paketlösning med ett större antal böcker?

Anna Tebelius Bodin

Kontakt

Vill ni ha en paketlösning med ett större antal böcker, fortbildning för lärare och/eller föreläsning för eleverna med föräldrar?