Kan man lyssna på musik när man pluggar?

Kan man lyssna på musik när man pluggar? Det korta och enkla svaret är: tänker du på musiken kan du inte samtidigt tänka på det du läser. Det finns dock ett längre svar som avslöjar att det är lite mer komplext än så.

Vissa kan lyssna på musik när de pluggar för att de inte tänker på musiken. Den utgör då mer en ljudvägg som stimulerar lillhjärnan och därmed det autonoma nervsystemet, vilket är positivt.

Andra lyssnar på musik när de pluggar för att de helt enkelt inte har ambitionen att tänka på vad de läser samtidigt, utan pluggar mer “mekaniskt”/oreflekterat, vilket avspeglas i vilket resultat man får i förhållande till nedlagt arbete.

Skillnaden mellan dessa grupper märks dels på resultatet och dels på hur mycket musiken engagerat. Kan man inte svara på vilken musik som spelats så har den nog varit en ljudvägg. Sjunger man med och avbryter sig med att ständigt ändra spellistan, så är det nog det senare.

Instrumental musik är troligen lättare att ha som ljudvägg.

De flesta överskattar sin benägenhet att tänka och tycker sig därför kunna göra mycket annat samtidigt som de pluggar. När resultaten uteblir bygger det stress. De finns också de vars uppmärksamhetsförmåga inte följer samma begränsning som tankeförmågan, utan de uppmärksammar långt mycket mer än de hinner tänka. De lider då av koncentrationssvårigheter som kan avhjälpas av en ljudvägg som ger ett väntat ljud istället för 10 oväntade. Det är positivt eftersom det kräver mentala resurser att tänka bort ljud som uppmärksammas. Musiken kan då dränka de andra ljuden och det blir mindre att tänka bort. Att bli hjälpt av musiken på det här sättet gäller alltså en liten grupp individer med koncentrationssvårigheter.

I en tillvaro som allt mer präglas av oavbrutet flöde av intryck är det lätt att bli beroende av att få ständig stimuli. Reflektion, väntan och återhämtning förknippas då med oro och rastlöshet, fast det långsiktigt är förödande för den psykiska hälsan med utebliven paus. I den bemärkelsen är det många som skulle behöva stänga av och fokusera för sin psykiska hälsas skull, men tröskeln att göra det är hög och obehaget stort. Har man inte känt vinsterna med att tänka fokuserat så kör man hellre på som vanligt och njuter kortsiktigt av att “slippa” få ro att tänka. Bakslaget blir stress när ansträngningen inte lett till väntad nivå på resultatet.

Du kan bara minnas vad du tänkt, så se till att du har ro att tänka – för vissa innebär det musik, för andra inte.