Föreläsningar

Söker du en inspirerande föreläsning om hjärnan som kommer lämna åhörarna berikade med insikter och konkreta idéer för arbetsliv och vardag?

Välj mellan 3 olika ämnen eller få ett skräddarsytt program.

 • Den analoga hjärnan i digitala tillvaron
 • Hjärnan och hälsan på jobbet
 • Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation

 Den analoga hjärnan i digitala tillvaron

– en föreläsning om informationsflödet och förmågan att tänka

Denna föreläsning handlar om hur vi kan fokusera, tänka och minnas i den ström av information som möter oss dagligen. Hur blir vi effektiva och bra på att tänka tillsammans för innovativa lösningar och utvecklande resultat? Teori varvas med konkreta exempel och berörande insikter som ger både mentalt och känslomässigt värde.

Föredraget kan anpassas från en timme och upp till en halvdag.
Ur programmet:

 • Skillnaden mellan att registrera intryck och att faktiskt minnas information
 • Vad som påverkar minnet
 • Hur färre beslut optimerar hjärnans kapacitet att tänka
 • Vad som händer var 30e sekund med minnet – och vad vi gör åt det
 • Effekterna av att göra en sak i taget
 • Vilka konkreta detaljer som direkt förbättrar prestationen
 • Presentationsformat som gör att åhörare minns innehållet
 • Hur en presentation gör åhörarna engagerade

Oavsett längd går föredragen i högt tempo och deltagarna bjuds in att tänka, dela idéer och beröras.


 

Hjärnan och hälsan på jobbet

– en föreläsning om psykisk hälsa och arbetsglädje

Denna föreläsning handlar om psykisk hälsa, effektivitet, samarbete och arbetsglädje utifrån hjärnans förutsättningar. Teori varvas med konkreta exempel och berörande insikter som ger både mentalt och känslomässigt värde.

Föredraget kan anpassas från en timme och upp till en halvdag.
Ur programmet:

 • Vilka detaljer som påverkar den psykiska hälsan mest
 • Hur kunskap om hjärnans kemi förändrar livsstilsval
 • Vad som händer i hjärnan under stress
 • Begränsning i att tro sig vara en bluff
 • Hur du stärker din medarbetares självbild
 • Vilka fyra faktorer som skapar arbetsglädje och motivation
 • Vilka detaljer som gör skillnad neurologiskt för om någon känner sig sedd
 • Vilka förändringar som kan göras i den fysiska arbetsplatsen för att motverka konflikter och öka arbetsglädjen

Oavsett längd går föredragen i högt tempo och deltagarna bjuds in att tänka, dela idéer och beröras.Vad varje pedagog bör veta

– en fortbildning om hjärnan, inlärning och motivation

Vill du som lärare veta mer om psykologin bakom elevernas inlärning? Vill du få insikt om vad som driver motivation i klassrummet? Anna fortbildar lärare från förskolan till högskolan. Hon delar vetenskapliga insikter och praktiska verktyg som lyfter undervisningen på skolan. Annas efterfrågade fortbildningar ger lärare avgörande insikter om hjärnan och inlärning. Deltagarna får även praktiska metoder att använda i sitt arbete. På ett inspirerande sätt presenterar hon vetenskapliga teorier som ger lärare möjlighet att ta sin undervisning till nästa nivå.

Del 1 – Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation

Vill du stärka din och dina kollegors förståelse för hur inlärning fungerar och hur insikterna kan berika er undervisning? Vill du få konkreta tips för hur ni kan stimulera elevernas studiemotivation, och öka måluppfyllelsen? Fortbildningen handlar om hur hjärnan bearbetar information och vad det innebär konkret för pedagogiken och möjligheten att lära.

Det handlar om koncentration, uppmärksamhet och minne, liksom hormoner och stresshantering. Det handlar också om hur du som lärare presenterar genomgångar och instruktioner. Tempot är högt och det utlovas många aha-upplevelser under den interaktiva föreläsningen.

Rekommenderad längd är en halv- eller heldag på den egna skolan.


Del 2 – Vad MER varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation

Har du och dina kollegor redan tagit del av fortbildningen: ”Vad varje pedagog bör veta”, men vill ha mer? Nu kommer den efterfrågade fortsättningen. Här antar vi ett djupare perspektiv på hormonerna och hur den psykiska hälsan påverkar hjärnan och förmågan att lära  Det blir också ett tydligare fokus på den analoga hjärnan i den digitala tillvaron.

Tempot är lika högt som tidigare och även här utlovas det många nya aha-upplevelser under den interaktiva föreläsningen.

Rekommenderad längd är en halvdag på den egna skolan.

Tidigare kunder