Föreläsningar

Läs om följande föreläsningar nedan:

 • Stärkande insikter om hjärnan under Corona
 • Den analoga hjärnan i digitala tillvaron
 • Hjärnan och hälsan på jobbet
 • Vad varje pedagog bör veta
 • Workshop med fokus på “the Ed” i EdTech

OBS! Alla föreläsningar kan ges digitalt via Zoom och även på engelska

Stärkande insikter om hjärnan under Corona

– en stärkande föreläsning om hjärnan när den behövs som bäst

Sedan Corona spridit sig över världen har många fått anpassa sig till en ny tillvaro. Det har inneburit arbete hemifrån, saknade sociala kontakter, oro och nya utmaningar.

Genom kunskap om hjärnan och dess kemi kan vi förstå oss själva på en ny nivå, som ger stärkta relationer, mer motivation och ökad känsla av meningsfullhet.

Föreläsningen ges företrädesvis via Zoom och tiden anpassas efter önskemål.

Den analoga hjärnan i digitala tillvaron

– en föreläsning om hjärnan, samtiden och välbefinnande år 2021

Föreläsningen fokuserar på den nya tillvaro som vår 40.000-åriga hjärna befinner sig i sedan bara drygt 10 år tillbaka. Det handlar om våra signalsubstanser, beteenden, beroenden och den outsinliga tillgången på information, kontakter och socker. Hjärnan som är gjord för att bäst hantera brist är nu satt i överflöd – och det får konsekvenser.

Vårt känslomässiga system i hjärnan har fått ett ökat övertag gentemot vårt tänkande system. Det bidrar till en rad problem, som är allvarliga, men inte olösliga. Tvärtom är lösningarna nästan provocerande enkla. Det handlar om att förekomma evolutionen och göra medvetna val som anpassar vår hjärna efter dagens tillvaro. Följ med på en resa av insikter, berörande exempel, känslomässiga svängningar och en mental goodie-bag av användbara metoder för att idag stärka hjärnan och den psykiska hälsan.

Teori varvas med konkreta exempel och berörande insikter som ger både mentalt och känslomässigt värde.

Föredraget kan anpassas från en timme och upp till en dag.

Oavsett längd går föredragen i högt tempo och deltagarna bjuds in att tänka, dela idéer och beröras.Hjärnan och hälsan på jobbet

– en föreläsning om mental hälsa och arbetsglädje

Denna föreläsning handlar om psykisk hälsa, effektivitet, samarbete och arbetsglädje utifrån hjärnans förutsättningar.

Ur programmet:

 • Vilka detaljer som påverkar den psykiska hälsan mest
 • Hur kunskap om hjärnans kemi förändrar livsstilsval
 • Vad som händer i hjärnan under stress
 • Begränsning i att tro sig vara en bluff
 • Hur du stärker din medarbetares självbild
 • Vilka fyra faktorer som skapar arbetsglädje och motivation
 • Vilka detaljer som gör skillnad neurologiskt för om någon känner sig sedd
 • Vilka förändringar som kan göras i den fysiska arbetsplatsen för att motverka konflikter och öka arbetsglädjen

Teori varvas med konkreta exempel och berörande insikter som ger både mentalt och känslomässigt värde.

Föredraget kan anpassas från en timme och upp till en halvdag.

Oavsett längd går föredragen i högt tempo och deltagarna bjuds in att tänka, dela idéer och beröras.Vad varje pedagog bör veta

– en fortbildning om hjärnan, inlärning och motivation

Vill du som utbildare veta mer om psykologin bakom inlärning? Vill du få insikt om vad som driver motivation? Anna fortbildar alla med pedagogiskt uppdrag i sitt arbete. Hon delar vetenskapliga insikter och praktiska verktyg som lyfter pedagogiken. Annas efterfrågade fortbildningar ger utbildare avgörande insikter om hjärnan och inlärning. Deltagarna får även praktiska metoder att använda i sitt arbete. På ett inspirerande sätt presenterar hon vetenskapliga teorier som ger utbildare möjlighet att ta sina utbildningar till nästa nivå.

Del 1 – Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation

Vill du stärka din och dina kollegors förståelse för hur inlärning fungerar och hur insikterna kan berika er pedagogik? Vill du få konkreta tips för hur ni kan stimulera motivationen och öka måluppfyllelsen? Fortbildningen handlar om hur hjärnan bearbetar information och vad det innebär konkret för pedagogiken och möjligheten att lära.

Det handlar om koncentration, uppmärksamhet och minne, liksom hormoner och stresshantering. Det handlar också om hur du som utbildare presenterar genomgångar och instruktioner. Tempot är högt och det utlovas många aha-upplevelser under den interaktiva föreläsningen.

Rekommenderad längd är en halv- eller heldag på den egna skolan (eller digitalt via Zoom, 2020-2021)


Del 2 – Vad MER varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation

Har du och dina kollegor redan tagit del av fortbildningen: ”Vad varje pedagog bör veta”, men vill ha mer? Nu kommer den efterfrågade fortsättningen. Här antar vi ett djupare perspektiv på hormonerna och hur den psykiska hälsan påverkar hjärnan och förmågan att lära  Det blir också ett tydligare fokus på den analoga hjärnan i den digitala tillvaron.

Tempot är lika högt som tidigare och även här utlovas det många nya aha-upplevelser under den interaktiva föreläsningen.

Rekommenderad längd är en halvdag på den egna skolan (eller digitalt via Zoom, 2020-2021)Workshop med fokus på “the Ed” i EdTech

Workshopen handlar om vad verksamma inom EdTech behöver för pedagogisk kunskap för att lyfta plattformen till nästa nivå. Fokus ligger på de ibland oväntade faktorer som skapar engagemang och motiverar användarna. Vad innebär det att bygga in pedagogiken i gränssnitt, funktioner, valmöjligheter, upplägg, presentation, test, samarbeten, användarvänlighet och paketering?

Workshopen läggs upp som ett samtal där deltagarna från företaget delger vilka utmaningar de står inför och vad som ska uppnås. Anna presenterar sedan relevant teori från psykologi och pedagogik, samt hur den omsätts till konkret tillämpning för produkten.

Workshopen ger en mängd konkreta tips och pedagogiska insikter för fortsatt utveckling av digitalt material.

Workshopen ges normalt under en halvdag på det egna bolaget (eller digitalt via Zoom, 2020-2021)

Öppna utbildningar

Utbildningspaket för företag

Nu handledning på distans

Arbetar du med ett pedagogiskt uppdrag? Är du lärare, arbetsledare, trainer, mentor eller coach? Söker du möjligheter att utveckla ditt pedagogiska arbete?

Anna finns tillgänglig för exklusiv handledning av ett begränsat antal klienter som vill utveckla sina arbetssätt.

Handledningen sker på distans via telefon, Skype eller Zoom.

Är du intresserad? Kontakta Anna >>

Tidigare kunder