Fokusera på att tänka så löser sig resten

Förmågan att tänka är det starkaste verktyget vi har för att lära och utvecklas. Om fokus ligger på tänkandet så löser sig mycket för inlärningen.

Du kan bara minnas vad du tänkt, så tänk på vad du gör medan du gör det. Försök att koncentrera dig på en sak i taget för att inte riskera att du tittat på en text i en halvtimme, utan att ha något minne av vad det stod. Koppla bort dator, TV, telefon och andra saker som kan störa. Då blir du klar snabbare och kan utnyttja tiden bättre.

Det är först när du själv uttrycker dig genom att tala, skriva eller agera, som du vet om du har kunskaperna eller inte. Det är inte detsamma som att upprepa, skriva av eller härma. Du måste själv kunna formulera eller agera ut vad det är du lärt dig. Först då vet du om du egentligen kan det och först då sker den egentliga inlärningen.

När vi inte klarar att läsa helt automatiserat (för att texten är för svår eller läsförmågan för svag) så kompenserar hjärnan med att läsa med de delar av hjärnan vi behöver för att tänka. Resultatet blir att det blir svårt att få utrymme kvar att tänka något om texten och därmed svårt att komma ihåg den.  Det gör stor skillnad för läsförmågan att läsa varje dag. Då blir det snart lättare att läsa och lättare att minnas.

Inlärning ska inte vara svårt till formen. Det är först när formen är enkel som innehållet kan bli hur komplext som helst. Gör bilder, mallar, sånger, pussel, kartor, videos, eller vad du vill som gör innehållet enkelt att ta till sig. Använd färger, mönster, rytmer eller vad du behöver och gillar.

Hjärnan begränsar förmågan att tänka när den är påverkad av en kombination av stresshormoner som uppstår efter mindre än en minut av stress. För att klara av att tänka under stress behövs endorfiner. Det bästa sättet att få endorfiner är att träna fysiskt. Träningen måste vara så ansträngande att det blir lite jobbigt att prata samtidigt. Tre halvtimmar i veckan av sådan pulsträning ger maximal endorfinproduktion. Det ger också endorfiner med kroppskontakt, skratt och att göra saker som ger lycka!