Även män borde läsa – för barnens skull

På jullovet, liksom på sommarlovet, ökar skillnaderna mellan barns läsförmåga. Vissa barn läser mer än annars eftersom de är lediga, medan andra barn inte läser alls när skolan inte kräver det. Hjärnan formar sig efter vad den får för uppgifter. Att läsa är bland det mest komplexa uppgifterna hjärnan gör automatiserat, men för att komma dit och upprätthålla förmågan, krävs mycket (!) läserfarenhet. Särskilt viktig är träningen före puberteten, eftersom hjärnan då genomgår en “renovering” som stärker använda system och prioriterar ner mindre utnyttjade system.

  • Bara 30% av småbarnsföräldrar läser dagligen för sina barn.
  • Läsvanan hos barn följer läsvanorna i hemmet.
  • Manliga förebilder som läser för, inför och med barn har störst påverkan på läsvanorna hos barn.
  • Föräldrar som bara läser på skärmar får förstås samma egna effekt på den egna hjärnan, men barnen ser inte nödvändigtvis att de läser och härmar därför bara skärmvanan.

Läs med barnen, inför barnen och för barnen. Det gör skillnad!