18 enkla saker som stärker hjärnan

Var du på föreläsningen om den analoga hjärnan på Rival i Stockholm den 19 nov, eller har du hört talas om listan från någon annan föreläsning eller från någon bekant?

Den emotionella strukturen i hjärnan väntas inte bli mindre stimulerad under överskådlig framtid. Därför behövs en förstärkning av den kognitiva strukturen om vi ska hålla en hållbar balans i hjärnan även när omvärlden förändras. Den ständiga tillgången på kickar – i form av socker, information och kontakter – gör det nödvändigt att upprätta vanor för hållbar psykiskt välmående.

Se listan här: https://u.to/ycovFA