10 myter om studieteknik

Du läser om myterna i de flesta böcker om studieteknik, men då tyvärr formulerade som sanningar. I vetenskapliga texter så hittar du ingen grund för dessa påståenden.

1. Du måste läsa om en text många gånger.

Du kan minnas text efter en genomläsning om du tränar på att hålla fokus genom att själv vara aktiv och hela tiden berätta om vad du läst (efter varje stycke).

2. Mindmaps utgår från hjärnans sätt att tänka.

Hjärnan utgår från relevans, associationer, erfarenheter och sammanhang, vilket du läser om inom all kognitionsforskning.

3. Det är viktigt att läsa fort.

Läser du strategiskt och med fokus (se nr 1) så är det inte avgörande att läsa fort. Måste du tänka på att skynda dig har du mindre möjlighet att tänka på innehållet och då faller de bort efter 30s när det lämnat arbetsminnet.

4. Du måste ta paus ofta.

Visst behöver hjärnan vila, men pauser kan ibland avbryta ett kreativt tänkande och arbete som tar tid.

5. Det är viktigt med memoreringstekniker.

Du behöver memorera det som hjärnan inte kan ta in som relevant och förstå. Ibland behöver saker memoreras, men mer och mer handlar om att förstå och lära sig saker i det sammanhang där de har relevans. Då är memoreringstekniker snarare till för att klara provet än att förstå.

6. Det måste vara avskalat runt om dig.

I svenska klassrum är det oftare tomt och avskalat på väggarna än t ex i USA. Det du tittar på hela dagarna blir minnesbilder som är värdefulla om de är instruktioner, pedagogiska illustrationer, kartor, ord osv. De intryck som stör tänkandet (och därmed inlärningen) är oftare ljud och inte visuella intryck. Avskalat kan tråka ut.

7. Det räcker att veta att du behöver en inledning, en mitt och ett avslut på dina texter.

Det finns textmallar för alla texter som faktiskt ger lite vägledning i hur man skriver. Läs mer om t ex genrepedagogik.

8. Alla har olika lärstilar.

Lärstilsteorin kommer felaktigt från Prof. Howard Gardners intelligensteori (MI) men har alltså ingen vetenskaplig grund. Elever tycks ta efter samma preferens som läraren har om läraren är duktig.

9. Höger och vänster hjärnhalva står för olika förmågor.

Höger och vänster hjärnhalva har lite olika sätt att processa information, men de är båda inblandade i alla uppgifter för hjärnan.

10. Vissa lär sig bäst genom att bara lyssna.

Alla lär sig bäst genom att aktivera främre regioner i hjärnan som sker när vi tänker. Det är jobbigare än att bara ta in automatiskt i de bakre regionerna. Icke desto mindre är det nödvändigt. Att bara lyssna utan att själv vara aktiv genom tal och skrift är bekvämt och kan fungera om ämnet är bekant, intressant och viktigt. Många har inte lärt sig anteckna effektivt (eftersom vi inte lär ut det i Sverige) och då skriver de för mycket, vilket tar fokus från att lyssna. Med en effektiv anteckningsteknik har hjärnan möjlighet att minnas på riktigt. Att bara ha suttit och lyssnat på inspirerande tal gör att mycket aldrig når långtidsminnet för det aldrig har formulerats av den som lyssnar.